10.05.2022 - 25.09.2022

Velkommen til Ti på Topp Flesberg og Rollag 2022

Bli med!

3063

Registrerte turer

217

Registrerte deltakere

14

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bjønnåsen - Damtjenn 160
2 Bufjellnatten Rollag 46
3 Daggrønuten (1158 moh) Rollag 49
4 Geiteskallen (886 moh) Rollag 44
5 Glanarberget (767 moh) Rollag 49

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bjønnåsen - Damtjenn 392 m 160
Bufjellnatten Rollag 860 m 46
Daggrønuten (1158 moh) Rollag 1158 m 49
Geiteskallen (886 moh) Rollag 44
Glanarberget (767 moh) Rollag 767 m 49
Juvfossen 110
Kampestadnatten 487 m 142
Kolkinnåsen 152
Langsetervarden (859 moh) Rollag 859 m 52
Maugerudnatten 585 m 78
Nilssonplassen 303 m 135
Nordmannskjerka (990moh) 990 m 33
Olefallet 224 m 340
Ormehogg Rollag 1070 m 85
Senhovd (1142 moh) Rollag 1142 m 49
Skomakernatten (1043 moh) Rollag 1043 m 36
Smiukollen (374 moh) Rollag 33
Stevningsmogen, 2 km 358
Stevningsmogen, 6 km 189 m 256
Svartløkfjellet (945 moh) Rollag 945 m 30
Tekslehogget 720 m 93
Tjønngrønuten (1189 moh) Rollag 1189 m 46
Vatnebrynvatnet Friluftsområde 288
Vesle Fleksåsen 283
Viermyrnuten Rollag 1181 m 56
Vrågåvarden (788 moh) Rollag 788 m 44
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.