11.05.2020 - 10.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Flesberg 2020

Bli med!

4069

Registrerte turer

293

Registrerte deltakere

14

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bjønnåsen - Damtjenn 546
2 Dronningkollen 238
3 Dåset - Sjurdsnatten 320
4 Fleksåsen 322
5 Flesebekkble 62

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bjønnåsen - Damtjenn 392 m 546
Dronningkollen 238
Dåset - Sjurdsnatten 320
Fleksåsen 601 m 322
Flesebekkble 816 m 62
Håkon Jarlsplass Rundtur 350 m 781
Jutultjenn 449 m 249
Kolkinnåsen 608
Korslinuten 775 m 203
Surtvarden 663 m 151
Tekslehogget 720 m 280
Tollumkollen 309
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp